X

DISSENY I GESTIÓ DE SERVEIS SOCIOCULTURALS

Tu marques els objectius. Nosaltres facilitem els mitjans. Els teus usuaris són els protagonistes.

Participació ciutadana

Dissenyem i gestionem processos de participació activa i lliure, coherent i adaptada al territori com a metodologia pel desenvolupament comunitari.

Informació, orientació i assessorament juvenil

Fem possible la presa de decisions, ajudant a les persones a identificar l’opció més concordant amb el seu potencial, circumstàncies i interessos.

Serveis culturals de proximitat

Dissenyem i gestionem serveis de qualitat, empatitzant amb l’usuari/a per tal que els senti propers, accessibles i acollidors.


Activitats formatives

Fem formacions a mida per a organismes públics, compartint el nostre coneixement global sobre la realitat juvenil i sociocultural.


Exposicions i materials educatius

Sempre pensem en el públic a qui van destinats per dissenyar els continguts i format del materials didàctics i exposicions.

Consultoria

Aportem la nostra experiència consolidada i coneixement global sobre la realitat juvenil, al disseny de plans i programes locals de joventut.

I així ho avalen els nostres clients: