Itínere-Serveis educatius som una empresa especialitzada en la gestió i la consultoria de polítiques i programes de promoció social. Des de 1998 hem apostat per construir un projecte empresarial fonamentat en la qualitat de gestió, la formació continuada del nostre equip humà i el desenvolupament de metodologies i estratègies innovadores d’intervenció socioeducativa.

Contribuïm al desenvolupament de serveis públics eficaços, accessibles i eficients. Volem satisfer les necessitats dels nostres clients, aportant coneixement, sumant valor a la seva activitat, adaptant-nos a la seva cultura organitzativa i seleccionant, conjuntament, els continguts, els canals i les estratègies d’actuació.

El nostre treball es fonamenta en l’equació:

(Cultura + Educació) x Cooperació = Desenvolupament²

Parlem de desenvolupament al quadrat, entenent la cultura, en tota la seva diversitat, com la substància que conforma les identitats de les persones, dels territoris i dels grups socials; l’educació com el mitjà per a la seva transmissió i evolució i la cooperació i el treball en xarxa com els elements catalitzadors de la innovació social, que multipliquen els efectes de l’educació en la transmissió i evolució cultural.